Inna Semi

Network Marketing Leader

General Director Duolife

Inna Semi – podnikateľka, mama a milovaná partnerka, medzinárodný speaker, tréner a kouč osobného rozvoja a network marketing kompetencií. Som obrovský fanúšik sieťového marketingu, pretože verím, že toto je tá najlepšia cesta v modernom svete.

Verím, že dá sa žiť tak, aby si nebolo treba vyberať, medzi rodinou a kariérou, zdravím a peniazmi, medzi profi a súkromným životom, pretože v novom svete sa dá všetko spojiť v jedno BIG FLOW!

Pred 6 rokmi som štartovala úplne nový a neznámy network marketingový projekt na Slovensku a v Českej Republike so 7 týždňovým bábätkom na rukách a dnes som na najvyššej ženskej pozícii na SVETE v spoločnosti, ktorú zastupujem.

Prezentujem a delím sa svojim know-how ako PRO líder na medzinárodných pódiách.

Za najdôležitejšie v živote považujem osobnostný a mentálny rozvoj, preto sa neustále vzdelávam u tých najlepších expertov na svete, akým je aj Eric Worre- zakladateľ Programu Accelerator a zároveň som členkou NEXT LEVEL MASTERMIND.

Tieto vedomosti odovzdávam ďalej v rámci svojich tímov, ale aj externých školení.

Prepojte sa so mnou a budete v najlepšej spoločnosti.

Inna Semi – entrepreneur, mother, and beloved partner. She is an international speaker, trainer, and coach in personal development and competency. She is an enormous fan of network marketing because she believes it is the best way in the modern world. She believes that it is possible to live a life where there is no need to choose between family and career, health and money, or professional and personal life because everything can be combined into one BIG FLOW in the new world.

Six years ago, she started a completely new and unknown NM project in the SK and CZ market with only a 7-week-old baby in her arms. Today, she is at the highest female position in the world representing the company she works for.

She considers personal and mental development to be the most important thing in life, and therefore constantly educates herself from the best experts in the world, such as Eric Worre, where she is the founder of the Accelerator Program and also a member of the NEXT LEVEL MASTERMIND. She then passes on this knowledge within her teams as well as in external training.

Her vision is to help at least 1 million people to achieve a better life and financial freedom. She believes that if you love what you do, you will never have to work.

Inna Semi DuoLife General Director

Mám pre vás Ebook zadarmo- sťahujte

Free Ebook od Inny Semi

* indicates required

Tajomstvo môjho úspechu sa dozviete tu

Inna Semi QR code